دیدن آقا امام زمان در خواب و تحول شرطه خانه خدا

یکی از سادات بزرگوار که روحانی کاروان حج می باشد می گوید : در خانه ی خدا نشسته بودم ، یکی از شرطه های عرب (که انتظامات و نگهبانی مسجد الحرام را بر عهده داشته و اغلب سنی وهّابی می باشند) نزد من آمد و گفت حضرت مهدی (سلام الله علیه) شما کیست؟ پرسیدم چطور؟ گفت مدتی است اهل مکه در عالم خواب می بینند که به دیوار کعبه تکیه داده می گوید : من مهدی هستم... من بقیّه الله هستم... و این خواب، برای برخی از اهل مکه اتفاق افتاده است و من نیز دو شب پیش، چنین خوابی دیدم.

من شروع به توصیف حضرت بقیّه الله سلام الله علیه کردم و روایاتی را که از رسول خدا صل الله علیه و آله و صلم راجع به آن حضرت و کیفیت ظهور ایشان نقل شده (و در کتاب های اهل سنت نیز به حد تواتر وجود دارد) برایش نقل کردم. دیدم این عرب سنّی مثل ابر بهاری اشک می ریزد و گریه می کند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبع : (قاصدک های ظهور-ص11)