موعود در مغرب زمین و آثار اعتقاد به او

عقیده ی انتظار موعود ، بازتاب های بیرونی آشکاری در غرب دارد. در زیر به چند نمونه از آن اشاره می کنیم :

شاهدان عینی در آمریکا ، ناظر بوده و هستند که بعضی مسیحیان ، اعانه جمع می نمایند و می گویند : «مسیح علیه السلام در معبد سلیمان (مسجد الاقصی) ظهور خواهد کرد.»(نوشته کامل در ادامه مطلب.)

چند سال قبل ، در «سئول» بنابر پیش گوئی ها عده ی زیادی از منتظران ، معتقد بودند که در روزی خاص و ساعتی خاص ، مسیح علیه السلام ظهور خواهد کرد ، اما چنین نشد و عده ای خودکشی کردند.
عده ای معتقد بودند که در سال 1998 میلادی ستاره ای دنباله دار «هالی» فرود خواهد آمد و آن لحظه ، زمان ظهور بوده و عده ای با آن به بهشت خواهند رفت ، این جریان نیز با خودکشی عده ای پایان یافت.

از طرفی ، پیش بینی های «نوسترآداموس» چیزی را به تصویر می کشد که با عقیده ی امام زمان سلام الله علیه در اسلام هماهنگ است ، البته وی چهره خصمانه ای از مقابله ی امام زمان سلام الله علیه با غرب نشان می دهد.

مسئله ی حضرت «فاطیما» سلام الله علیها که در دایره المعارف «World. Book» و « بریتانیکا» مذکور است ، خود از نشانه های گرایش و امید به نجات دهنده ای است که پاسخگو نیز هست و اکنون شهرک حضرت «فاطیما» سلام الله علیها با همه ی بهانه تراشی های واتیکان ، زائران مسیحی بیشتری از واتیکان – قطب عالم مسیحیّت در دنیا – دارد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبع: حضرت مهدی سلام الله علیه تجسم امید و نجات :86