سر منشأ تمام ظلم ها و مشکلات موجود درجوامع بشری چیست؟!

در کتاب قاصدک های ظهور نوشته دکتر علی هراتیان (نویسنده کتاب زیبای آشتی با امام عصر) و در مقدمه آن کتاب استدلالی زیبا آورده شده و علّت تمام مشکلات انسانها را غفلت از حجـت زنده خدا امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) عنوان کرده است.

قسمتی از این مقدمه زیبا در ادامه آورده شده است:

شب ها و روزها می گذرند، سال ها از پی یکدیگر می آیند، عمرها به پایان می رسد، نسل ها و قرن ها یکی پس از دیگری می آیند و می روند و جماعت انسان ها در غفلتی سخت کشنده از این چشمه ی حیات که شناخت او و حرکت در مسیر محبت و معرفتش ، تنها راه وصول به سعادت مطلق است ، روزگار می گذرانند و همین غفلت و بی توجهی نسبت به این "بزرگترین نعمت الهی" سرمنشأ تمام ظلم ها ، گرفتاری ها ، نابسامانی ها و مشکلات فرا روی جامعه بشری است و بی تردید هر حرکت و اقدام خالصانه ای برای طرح این مسئله و متوجه ساختن مردم به این امر حیاتی مورد رضایت خداوند تعالی و امام عصر ارواحنا فداه میباشد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پ.ن: خدایا ما فقط آسایش خود را نمیخواهیم ، به همه ضعفا و مظلومان عالم با ظهور امام زمان آسایش و امنیت عنایت بفرما...! آمین.