گرایش هایی که معتقد به جنگ هستند

در حال حاضر سه گرایش معتقد به جنگ در جهان وجود دارد :

1-  یهودی های غیر صهیونیست : که می گویند آئین مسیح (مسیحیت فعلی) را نه حضرت مسیح علیه السلام که «یسوع ناصری» بنیان نهاده است و خود را منتظران مسیح واقعی یا ماشیح می دانند که ما به فارسی مسیحا ترجمه می کنیم. (نوشته کامل در ادامه مطلب)
آنان معتقدند مسیح در آخرالزمان ظهور خواهد کرد و پیش از آن جنگی به نام آرماگدون شکل می گیرد ، در این نبرد که بزرگترین جنگ تاریخ بشر است همه کشته خواهند شد به جز آن گروه «نجات یافتگان» که با کشتی فضایی به همراه حضرت مسیح علیه السلام به آسمان برده می شوند و ناظر این جنگ هستند. آنان پس از جنگ بر خواهند گشت و حکومت زمین را بر عهده خواهند گرفت.  به اعتقاد این گروه حکومت از آن بنی اسرائیل است که همان قوم نجات یافته می باشند.

2-  صهیونیست ها : آن ها می گویند قوم یهود قوم برتر است که در آخرالزّمان به حکومت خواهد رسید.آنان نیز به مسئله ی آرماگدون دامن می زنند و معنقدند باید زمینه های وقوع این جنگ را به دست خویش فراهم آورند.

3-برخی مسیحی ها که به نام صهیونیسم مسیحی (اوانجلیست) معروف شده اند. آنها مسیحیت را قبول ندارند ولی معتقدند حضرت مسیح علیه السلام بار دیگر برخواهند گشت. آنها نیز می گویند باید اسرائیل به قدرت برسد و کشور اسرائیل ایجاد شود، چرا که این حادثه کلید حوادث آخرالزمان و به منزله ی شمارش معکوس برای بازگشت مجدد حضرت مسیح علیه اسلام است. در حال حاضر قدرت نظامی و مالی برتر در اختیار گروه2 و 3 ( صیهونیست ها و اوانجلیست ها ) میباشد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبع: قاصدک های ظهور (مورد 3 و 4)