میثاق با مهدی(علیه السلام)

نویسنده ی کتاب شرح سلام های زیارت آل یاسین در رابطه با این فراز دعا که می گوییم"السّلام عَلَیک یا میثاق الله الَّذی اَخَذَهُ وَ وَکَّدَهُ" مینویسد:
با صاحب زیارت شریفه آل یاسین هم در آن عالم مواثیق شدیدی بسته اند و پیمان های بسیار محکم گرفته اند...تا آنجا که میثاق الله گشته است. (نوشته کامل در ادامه مطلب)
پسر نرجس خاتون(علیها السلام)! عهد می کنی از همه انبیاء و اولیاء بیشتر خون دل بخوری؟ بیشتر شاهد تضییع حقوقت باشی؟ بیشتر از همه از دوست و دشمن نسبت به مقام مقدّست اسائه ی ادب بشنوی؟
فرزند فاطمه(علیها السلام)! با ما پیمان می بندی که از پس پرده ی غیبت ناظر تاراج حقوق و غصب همه ی شئون متعلّق به خود باشی آن هم به نام تو و به عنوان حمایت از حقوق تو؟!
ای شبل حیدر کرّار! با جدّت امیرالمؤمنین(علیه السلام) میثاق خانه نشینی بیست و پنج ساله بستیم، با تو پیمان پرده نشینی در پرده ی اراده ی مشیّتِ قاهره ی خود منعقد می سازیم پذیرا می شوی؟
با عمّ گرامی ات امام مجتبی(علیه السلام) پیمان خون دل خوردن ده ساله بستیم با تو میثاق خون دل خوردن در روزگار طولانی غیبت می بندیم.قبول می کنی؟
از جدّ امجدت موسی ابن جعفر(علیه السلام) خواستار پذیرش چهارده سال زندان شدیم پذیرفت.پیمان ما با تو زندانی شدن در چاه غیبت است از گاه ولادت تا هنگامه ی ظهور.پذیرایی؟... 

ــــــــــــــــــــــــ

پ.ن: خدایا به غریبی پدر مهربان ما رحم کن و حکم ظهورش امضا بفرما ...

منبع: سلام بر پرچم افراشته، ص 107،سیّد مجتبی بحرینی