پسر انسان همان منجی موعود در انجیل

بیشتر نوید های انجیل به تعبیر «پسر انسان» است که این تعبیر طبق نوشته ی مستر هاکس آمریکائی ، بیش از هشتاد بار در انجیل و ملحقات آن (عهد جدید) تکرار شده که فقط 30 مورد آن با حضرت عیسی علیه السلام قابل تطبیق است (1) و 50 مورد دیگر آن از نجات دهنده ای سخن می گوید که در آخرالزّمان ظهور خواهد کرد. (نوشته کامل در ادامه مطلب)
عیسی علیه السلام نیز با او خواهد آمد و او را جلال خواهد داد و اینک چند نمونه از متن اناجیل :

«همچنان که برق از مشرق ساطع شده تا به مغرب ظاهر می شود ظهور پسر انسان نیز چنین خواهد بود... آن گاه علامت پسر انسان در آسمان پدیدار گردد و در آن وقت ، جمیع طوایف زمین سینه زنی کنند و پسر انسان را ببینند که بر ابرهای آسمان با قوت و جلال می آید ... اما از آن روز و ساعت هیچ کس اطلاع ندارد ، حتی ملائکه ی آسمان . پس شما نیز حاضر باشید زیرا در ساعتی که گمان نبرید پسر انسان می آید».(2)

«در آن وقت ، فرشتگانِ خود را از جهات اربعه از انتهای زمین تا به اقصای فلک فراهم خاهد آورد... ولی از آن روز و ساعت ، غیر از پدر هیچ کس اطلاع ندارد ، نه فرشتگان در آسمان و نه پسر هم. پس بر حذر باشید و برایش دعا کنید ، زیرا نمی دانید که آن وقت کی می شود».(3)

«کمرهای خود را بسته ، چراغ های خود را افروخته بدارید... خوشا به حال آن غلامان که آقای ایشان چون آید ایشان را بیدار یابد... شما نیز مستعد باشید ، زیرا در ساعتی که گمان نبرید پسر انسان می آید». (4)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع : (1-قاموس مقدس :219، «پسر خواهر»

2-انجیل متی، فصل 24،جملات 27،30،35،37،45 

3-انجیل مرقس، فصل 13، جملات 26،27،31،33 

4-انجیل لوتا، جمله های 35،36 به نقل از کتاب یاد مهدی سلام الله علیه تألیف مرحوم محمد خادمی شیرازی)